Podatność CVE-2008-4830


Publikacja: 2009-04-16   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Insecure method vulnerability in the KWEdit ActiveX control in SAP GUI 6.40 Patch 29 (KWEDIT.DLL 6400.1.1.41) and 7.10 Patch 5 (KWEDIT.DLL 7100.1.1.43) allows remote attackers to (1) overwrite arbitrary files via the SaveDocumentAs method or (2) read or execute arbitrary files via the OpenDocument method.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
SAP GUI KWEdit ActiveX Control \"SaveDocumentAs()\" Insecure Method
Secunia Research
17.04.2009

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
SAP -> Sap gui 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/archive/1/502698/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/34524
http://www.securitytracker.com/id?1022062
http://www.vupen.com/english/advisories/2009/1043

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top