Podatność CVE-2008-5039


Publikacja: 2008-11-12   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in the League module for PHP-Nuke, possibly 2.4, allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the tid parameter in a team action to modules.php.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
PHP-Nuke Module League (team&tid) XSS Vulnerability
Ehsan_Hp200_at_h...
29.10.2008

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Php-nuke -> League module 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/4575
http://www.securityfocus.com/archive/1/497855/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/31952
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/46154

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top