Podatność CVE-2008-5266


Publikacja: 2008-11-28   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in configuration/httpListenerEdit.jsf in the GlassFish 2 UR2 b04 webadmin interface in Sun Java System Application Server 9.1_01 build b09d-fcs and 9.1_02 build b04-fcs allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the name parameter, a different vector than CVE-2008-2751.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
Glassfish Web Admin Interface (Sun Java System Application Server 9.1_01)
Eduardo Jorge
02.12.2008

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
SUN -> Java system application server 
Oracle -> Glassfish server 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/4659
http://webappsecurity.wordpress.com/2008/06/11/xss-glassfish-web-admin-interface-sun-java-system-application/
http://www.securityfocus.com/archive/1/493243/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/29646
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/47029

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top