Podatność CVE-2008-5282


Publikacja: 2008-11-28   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Multiple stack-based buffer overflows in W3C Amaya Web Browser 10.0.1 allow remote attackers to execute arbitrary code via (1) a link with a long HREF attribute, and (2) a DIV tag with a long id attribute.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Amaya (URL Bar) Remote Stack Overflow Vulnerability
r0ut3r
02.12.2008

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
W3C -> Amaya web browser 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/4657
http://www.bmgsec.com.au/advisory/40/
http://www.bmgsec.com.au/advisory/41/
http://www.securityfocus.com/archive/1/498578/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/archive/1/498583/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/32442
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/3255

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top