Podatność CVE-2008-5369


Publikacja: 2008-12-08   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
noip2 in noip2 2.1.7 allows local users to overwrite arbitrary files via a symlink attack on the /tmp/noip2 temporary file.

Typ:

CWE-59

(Improper Link Resolution Before File Access ('Link Following'))

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.9/10
10/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
No-ip -> No-ip2 

 Referencje:
http://lists.debian.org/debian-devel/2008/08/msg00283.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top