Podatność CVE-2008-5394


Publikacja: 2008-12-08   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
/bin/login in shadow 4.0.18.1 in Debian GNU/Linux, and probably other Linux distributions, allows local users in the utmp group to overwrite arbitrary files via a symlink attack on a temporary file referenced in a line (aka ut_line) field in a utmp entry.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
/bin/login gives root to group utmp
Paul Szabo
02.12.2008

Typ:

CWE-59

(Improper Link Resolution Before File Access ('Link Following'))

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Debian -> Shadow 

 Referencje:
http://bugs.debian.org/332198
http://bugs.debian.org/505071
http://bugs.debian.org/505271
http://security.gentoo.org/glsa/glsa-200903-24.xml
http://securityreason.com/securityalert/4695
http://www.mandriva.com/security/advisories?name=MDVSA-2009:062
http://www.securityfocus.com/archive/1/498769/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/32552
http://www.ubuntu.com/usn/usn-695-1
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/47037
https://www.exploit-db.com/exploits/7313

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top