Podatność CVE-2008-5419


Publikacja: 2008-12-10   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Stack-based buffer overflow in SAN Manager Master Agent service (aka msragent.exe) in EMC Control Center 5.2 SP5 and 6.0 allows remote attackers to execute arbitrary code via multiple SST_CTGTRANS requests.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
ZDI-08-075: EMC Control Center SAN Manager Master SST_CTGTRANS Overflow Vulnerability
3com
12.12.2008

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
EMC -> Control center 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/4710
http://www.securityfocus.com/archive/1/498555/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/32389
http://www.securitytracker.com/id?1021262
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/3220
http://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-08-075
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/46751

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top