Podatność CVE-2008-5420


Publikacja: 2008-12-10   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
The SAN Manager Master Agent service (aka msragent.exe) in EMC Control Center before 6.1 does not properly authenticate SST_SENDFILE requests, which allows remote attackers to read arbitrary files.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
EMC Control Center SAN Manager SST_SENDFILE Remote File Retrieval Vulnerability
3com
12.12.2008

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Brak
Brak
Affected software
EMC -> Control center 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/4709
http://www.securityfocus.com/archive/1/498556/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/32392
http://www.securitytracker.com/id?1021263
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/3220
http://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-08-076/
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/46753

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top