Podatność CVE-2008-5558


Publikacja: 2008-12-17   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Asterisk Open Source 1.2.26 through 1.2.30.3 and Business Edition B.2.3.5 through B.2.5.5, when realtime IAX2 users are enabled, allows remote attackers to cause a denial of service (crash) via authentication attempts involving (1) an unknown user or (2) a user using hostname matching.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
Remote crash vulnerability in IAX2
Jon Leren Scho/p...
19.12.2008

Typ:

CWE-287

(Improper Authentication)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Asterisk -> Asterisk business edition 
Asterisk -> Open source 

 Referencje:
http://downloads.digium.com/pub/security/AST-2008-012.html
http://security.gentoo.org/glsa/glsa-200905-01.xml
http://securityreason.com/securityalert/4769
http://www.securityfocus.com/archive/1/499117/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/32773
http://www.securitytracker.com/id?1021378
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/3403

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top