Podatność CVE-2008-5563


Publikacja: 2008-12-15   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Aruba Mobility Controller 2.4.8.x-FIPS, 2.5.x, 3.1.x, 3.2.x, 3.3.1.x, and 3.3.2.x allows remote attackers to cause a denial of service (device crash) via a malformed Extensible Authentication Protocol (EAP) frame.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Aruba Mobility Controller Caused by Malformed EAP Frame DoS
Robbie Gill
17.12.2008

Typ:

CWE-399

(Resource Management Errors)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Aruba networks -> Aruba mobility controller 
Aruba networks -> Aruba mobility controllers 
Arubanetworks -> Aruba mobility controller 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/4728
http://www.arubanetworks.com/support/alerts/aid-12808.asc
http://www.securityfocus.com/archive/1/499014/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/32694
http://www.securitytracker.com/id?1021362

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top