Podatność CVE-2008-5591


Publikacja: 2008-12-16   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in login.asp in Nightfall Personal Diary 1.0 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the username parameter and possibly other "login fields." NOTE: some of these details are obtained from third party information.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
NightFall Personal Diary 1.0 (XSS/DD) Multiple Remote Vulnerabilities
AlpHaNiX
17.12.2008

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Iwrite -> Nightfall personal diary 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/47110
http://www.securityfocus.com/bid/32658
http://www.milw0rm.com/exploits/7351
http://securityreason.com/securityalert/4742
http://secunia.com/advisories/33011

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top