Podatność CVE-2008-5592


Publikacja: 2008-12-16   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Nightfall Personal Diary 1.0 stores sensitive information under the web root with insufficient access control, which allows remote attackers to download the database file via a direct request for users-zza21.mdb.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
NightFall Personal Diary 1.0 (XSS/DD) Multiple Remote Vulnerabilities
AlpHaNiX
17.12.2008

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Iwrite -> Nightfall personal diary 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/47111
http://www.milw0rm.com/exploits/7351
http://securityreason.com/securityalert/4742
http://secunia.com/advisories/33011

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top