Podatność CVE-2008-5628


Publikacja: 2008-12-17   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
SQL injection vulnerability in index.php in CMS little 0.0.1 allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the term parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
CMS little (index.php term) Remote SQL Injection Exploit
CWH Underground
21.12.2008

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Little cms -> Little cms 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/46931
http://www.securityfocus.com/bid/32523
http://www.milw0rm.com/exploits/7269
http://securityreason.com/securityalert/4781

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top