Podatność CVE-2008-5641


Publikacja: 2008-12-17   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
SQL injection vulnerability in account.asp in Active Photo Gallery 6.2 allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the (1) username and (2) password parameters.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Active Photo Gallery 6.2 (Auth Bypass) SQL Injection Vulnerability
D3v!L
19.12.2008

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Activewebsoftwares -> Active photo gallery 

 Referencje:
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/3297
http://www.milw0rm.com/exploits/7299
http://securityreason.com/securityalert/4767
http://secunia.com/advisories/32901

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top