Podatność CVE-2008-5671


Publikacja: 2008-12-18   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
PHP remote file inclusion vulnerability in index.php in Joomla! 1.0.11 through 1.0.14, when RG_EMULATION is enabled in configuration.php, allows remote attackers to execute arbitrary PHP code via a URL in the mosConfig_absolute_path parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Joomla 1.0.13 - 1.0.14 / (remote) PHP file inclusion possible if old configuration.php
Hendrik Jan Verh...
22.12.2008

Typ:

CWE-94

(Improper Control of Generation of Code ('Code Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Joomla -> Joomla 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/4787
http://www.joomla.org/announcements/release-news/4609-joomla-1015-released.html
http://www.securityfocus.com/archive/1/488126/100/200/threaded
http://www.securityfocus.com/archive/1/488199/100/200/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/27795

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top