Podatność CVE-2008-5752


Publikacja: 2008-12-30   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Directory traversal vulnerability in getConfig.php in the Page Flip Image Gallery plugin 0.2.2 and earlier for WordPress, when magic_quotes_gpc is disabled, allows remote attackers to read arbitrary files via a .. (dot dot) in the book_id parameter. NOTE: some of these details are obtained from third party information.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
Wordpress Plugin Page Flip Image Gallery <= 0.2.2 Remote FD Vuln
Anon
02.01.2009

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Wordpress -> Page flip image gallery plugin 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/47568
http://www.securityfocus.com/bid/32966
http://www.milw0rm.com/exploits/7543
http://securityreason.com/securityalert/4836
http://secunia.com/advisories/33274
http://osvdb.org/50902

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top