Podatność CVE-2008-5803


Publikacja: 2008-12-31   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
SQL injection vulnerability in admin/login.php in E-topbiz Online Store 1.0 allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the user parameter (aka username field). NOTE: some of these details are obtained from third party information.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
E-topbiz Online Store 1 (Auth Bypass) SQL Injection Vuln
ZoRLu
05.01.2009

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
E-topbiz -> Online store 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/47751
http://www.securityfocus.com/bid/32188
http://www.milw0rm.com/exploits/7041
http://securityreason.com/securityalert/4855
http://secunia.com/advisories/32641

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top