Podatność CVE-2008-5823


Publikacja: 2009-01-02   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
An ActiveX control in prtstb06.dll in Microsoft Money 2006, when used with WScript in Windows Script Host (WSH) on Windows Vista, allows remote attackers to cause a denial of service (access violation and application crash) via a zero value for the Startup property.

Typ:

CWE-189

(Numeric Errors)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Microsoft -> Money 

 Referencje:
http://jbrownsec.blogspot.com/2008/12/new-year-research-are-upon-us.html
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/47756

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top