Podatność CVE-2008-5848


Publikacja: 2009-01-06   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
The Advantech ADAM-6000 module has 00000000 as its default password, which makes it easier for remote attackers to obtain access through an HTTP session, and (1) monitor or (2) control the module's Modbus/TCP I/O activity.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Advantech -> Adam-6015 
Advantech -> Adam-6017 
Advantech -> Adam-6018 
Advantech -> Adam-6022 
Advantech -> Adam-6024 
Advantech -> Adam-6050 
Advantech -> Adam-6050w 
Advantech -> Adam-6051 
Advantech -> Adam-6051w 
Advantech -> Adam-6052 
Advantech -> Adam-6060 
Advantech -> Adam-6060w 
Advantech -> Adam-6066 
Advantech -> Adam-6501 

 Referencje:
http://www.ruxcon.org.au/presentations.shtml#13
http://support.advantech.com.tw/support/DownloadSRDetail.aspx?SR_ID=1-95WMW
http://ruxcon.org.au/files/2008/SIFT-Ruxcon2008-SCADA-Hacking-Modbus-Enabled-Devices.pdf

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top