Podatność CVE-2008-5959


Publikacja: 2009-01-23   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Multiple SQL injection vulnerabilities in start.asp in Active Test 2.1 allow remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the (1) useremail parameter (aka username field) or (2) password parameter (aka password field). NOTE: some of these details are obtained from third party information.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Active Test 2.1 (Auth Bypass) Remote SQL Injection Vulnerability
ahacker
27.01.2009

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Active web softwares -> Active test 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/46921
http://www.milw0rm.com/exploits/7276
http://secunia.com/advisories/32902
http://osvdb.org/50408

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top