Podatność CVE-2008-5973


Publikacja: 2009-01-26   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
SQL injection vulnerability in login.aspx in Active Web Mail 4.0 allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the password parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Active Web Mail v 4 (Auth Bypass) Remote SQL Injection Vulnerability
D3v!L
29.01.2009

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Activewebsoftwares -> Active web mail 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/46915
http://www.milw0rm.com/exploits/7281
http://secunia.com/advisories/32921

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top