Podatność CVE-2008-5982


Publikacja: 2009-01-27   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Format string vulnerability in BMC PATROL Agent before 3.7.30 allows remote attackers to execute arbitrary code via format string specifiers in an invalid version number to TCP port 3181, which are not properly handled when writing a log message.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
BMC PatrolAgent Version Logging Format String Vulnerability
Anonymous
31.01.2009

Typ:

CWE-134

(Uncontrolled Format String)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
BMC -> Patrol agent 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/archive/1/499013/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/32692
http://www.securitytracker.com/id?1021361
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/3379
http://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-08-082/
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/47175

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top