Podatność CVE-2008-6093


Publikacja: 2009-02-09   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
SQL injection vulnerability in index.php in Noname CMS 1.0, when magic_quotes_gpc is disabled, allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the (1) file_id parameter in a detailansicht action and the (2) kategorie parameter in a kategorien action.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Noname CMS 1.0 Multiple SQL Injection Vulnerabilities
~!Dok_tOR!~
10.02.2009

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Noname-cms -> Noname cms 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/45612
http://www.securityfocus.com/bid/31519
http://www.milw0rm.com/exploits/6644

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top