Podatność CVE-2008-6137


Publikacja: 2009-02-13   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
EveryBlog 5.x and 6.x, a module for Drupal, allows remote attackers to bypass access restrictions via unknown vectors.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Drupal -> Everyblog 

 Referencje:
http://drupal.org/node/318746
http://www.securityfocus.com/bid/31656
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/45759

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top