Podatność CVE-2008-6144


Publikacja: 2009-02-16   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in the WEC Discussion Forum (wec_discussion) extension 1.7.0 and earlier for TYPO3 allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors, a different issue than CVE-2008-3029.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Typo3 -> Wec discussion forum 

 Referencje:
http://typo3.org/teams/security/security-bulletins/typo3-20081222-2
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/3502
http://secunia.com/advisories/33254

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top