Podatność CVE-2008-6175


Publikacja: 2009-02-19   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
SilverSHielD 1.0.2.34 allows remote attackers to cause a denial of service (application crash) via a crafted argument to the opendir SFTP command.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
SilverSHielD 1.0.2.34 (opendir) Denial of Service Exploit
Jeremy Brown
22.02.2009

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
K2sxs -> Silvershield 

 Referencje:
http://www.milw0rm.com/exploits/6815
http://www.securityfocus.com/bid/31884
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/46064

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top