Podatność CVE-2008-6219


Publikacja: 2009-02-20   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
nsrexecd.exe in multiple EMC Networker products including EMC NetWorker Server, Storage Node, and Client 7.3.x and 7.4, 7.4.1, 7.4.2, Client and Storage Node for Open VMS 7.3.2 ECO6 and earlier, Module for Microsoft Exchange 5.1 and earlier, Module for Microsoft Applications 2.0 and earlier, Module for Meditech 2.0 and earlier, and PowerSnap 2.4 SP1 and earlier does not properly control the allocation of memory, which allows remote attackers to cause a denial of service (memory exhaustion) via multiple crafted RPC requests.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
EMC NetWorker Denial of Service Vulnerability
noreply-secresea...
23.10.2008
High
EMC NetWorker Denial of Service Vulnerability
Fortinet\'s...
21.02.2009

Typ:

CWE-399

(Resource Management Errors)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
EMC -> Networker client 
EMC -> Networker module 
EMC -> Networker powersnap 
EMC -> Networker server 
EMC -> Networker storage node 

 Referencje:
http://www.fortiguardcenter.com/advisory/FGA-2008-23.html
http://www.securityfocus.com/archive/1/497645/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/archive/1/497666/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/31866
http://www.securitytracker.com/id?1021095
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/2894
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/46035

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top