Podatność CVE-2008-6402


Publikacja: 2009-03-06   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
PHP remote file inclusion vulnerability in hu/modules/reg-new/modstart.php in Sofi WebGui 0.6.3 PRE and earlier allows remote attackers to execute arbitrary PHP code via a URL in the mod_dir parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Sofi WebGui <= 0.6.3 PRE (mod_dir) Remote File Inclusion Vulnerability
dun
09.03.2009

Typ:

CWE-94

(Improper Control of Generation of Code ('Code Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Muskatli -> Sofi webgui 

 Referencje:
http://www.milw0rm.com/exploits/6539
http://www.securityfocus.com/bid/31341
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/45380

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top