Podatność CVE-2008-6525


Publikacja: 2009-03-25   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
SQL injection vulnerability in the Admin Panel in Nice PHP FAQ Script (Knowledge base Script) allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the Password parameter (aka the pass field).

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
NICE FAQ Script (Auth Bypass) SQL Injection Vulnerability
r45c4l
29.03.2009

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Nicephpscripts -> Nice php faq script 

 Referencje:
http://www.milw0rm.com/exploits/7018
http://www.securityfocus.com/bid/32150
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/46402

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top