Podatność CVE-2008-6630


Publikacja: 2009-04-07   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Directory traversal vulnerability in the wt_gallery extension 2.5.0 and earlier for TYPO3 allows remote attackers to read arbitrary image files and determine directory structure via unspecified vectors.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Brak
Brak
Affected software
Typo3 -> Wt gallery 

 Referencje:
http://typo3.org/teams/security/security-bulletins/typo3-20080513-1/
http://www.securityfocus.com/bid/29182
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/42364

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top