Podatność CVE-2008-6641


Publikacja: 2009-04-07   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Multiple SQL injection vulnerabilities in Shader TV (Beta) allow remote authenticated administrators to execute arbitrary SQL commands via the sid parameter to (1) kanal.asp, (2) google.asp, and (3) hakk.asp in yonet/; and allow remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the (4) username or (5) password fields to yonet/default.asp.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Shader TV (Beta) Multiple Remote SQL Injection Vulnerabilities
U238
10.04.2009

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Aspindir -> Shader tv 

 Referencje:
http://www.milw0rm.com/exploits/5564
http://www.securityfocus.com/bid/29091
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/42261

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top