Podatność CVE-2008-6857


Publikacja: 2009-07-14   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Absolute Podcast .NET 1.0 allows remote attackers to bypass authentication and gain administrative access by setting a cookie to a certain value.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Absolute Podcast 1.0 Remote Insecure Cookie Handling Vulnerability
Hakxer
15.07.2009

Typ:

CWE-287

(Improper Authentication)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Xigla -> Absolute podcast.net 

 Referencje:
http://www.milw0rm.com/exploits/6882
http://www.securityfocus.com/bid/32003
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/46241

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top