Podatność CVE-2008-6866


Publikacja: 2009-07-14   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
SQL injection vulnerability in modules.php in the Current_Issue module for PHP-Nuke allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the id parameter in a summary action.

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Php-nuke -> Current issue module 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/archive/1/497944/100/0/threaded
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/51736

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top