Podatność CVE-2008-6873


Publikacja: 2009-07-23   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
SQL injection vulnerability in Active Web Mail 4.0 allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the TabOpenQuickTab1 parameter to (1) popaccounts.aspx, (2) addressbook.aspx, and (3) emails.aspx.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Active Web Mail v 4 Blind SQL Injection Vulnerability
NO3d D3v!L
27.07.2009

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Activewebsoftwares -> Active web mail 

 Referencje:
http://www.milw0rm.com/exploits/7288
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/3303
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/52444

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top