Podatność CVE-2008-6913


Publikacja: 2009-08-07   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Unrestricted file upload vulnerability in editresume_next.php in Zeeways ZEEJOBSITE 2.0 allows remote authenticated users to execute arbitrary code by uploading a file with an executable extension as a photo in a profile edit action, then accessing the file via a direct request to jobseekers/logos/.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
ZEEJOBSITE 2.0 Remote File Upload Vulnerability
ZoRLu
08.08.2009

Typ:

CWE-287

(Improper Authentication)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Zeeways -> Zeejobsite 

 Referencje:
http://www.milw0rm.com/exploits/7062
http://www.securityfocus.com/bid/32225
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/3072
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/46505

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top