Podatność CVE-2008-6962


Publikacja: 2009-08-13   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Avira AntiVir Premium, Premium Security Suite, AntiVir Professional, and AntiVir Personal - FREE allows local users to execute arbitrary code via a crafted IOCTL request that overwrites a kernel pointer.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Avira Products Driver Local Kernel Pointer Overwrite Vulnerability
Sebastien Renaud
15.08.2009

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Avira -> Antivir 
Avira -> Antivir personal 
Avira -> Antivir professional 
Avira -> Antivir security suite 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/32269
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/3130
http://www.vupen.com/english/VUPEN-Security-Advisory-20081112.txt
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/46567

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top