Podatność CVE-2008-6970


Publikacja: 2009-08-13   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SQL injection vulnerability in dosearch.inc.php in UBB.threads 7.3.1 and earlier allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the Forum[] array parameter.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Ubbcentral -> Ubb.threads 

 Referencje:
http://www.gulftech.org/?node=research&article_id=00130-09082008
http://www.securityfocus.com/bid/31074
http://www.ubbcentral.com/forums/ubbthreads.php/topics/216722/
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/44976

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top