Podatność CVE-2008-7014


Publikacja: 2009-08-19   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
fhttpd 0.4.2 allows remote attackers to cause a denial of service (crash) via an Authorization HTTP header with an invalid character after the Basic value.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
fhttpd 0.4.2 un64() Remote Denial of Service Exploit
Jeremy Brown
24.08.2009

Producent: Fhttpd
Produkt: Fhttpd 
Wersje: 0.4.2;

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy

 Referencje:
http://www.milw0rm.com/exploits/6493
http://www.securityfocus.com/bid/31265
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/45278

Copyright 2019, cxsecurity.com

 

Back to Top