Podatność CVE-2008-7127


Publikacja: 2009-08-31   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
osagent.exe in Borland VisiBroker Smart Agent 08.00.00.C1.03 and earlier allows remote attackers to cause a denial of service (crash) via a crafted packet with a large string length value to UDP port 14000, which triggers a memory allocation failure that is not properly handled.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Borland VisiBroker Smart Agent <= 08.00.00.C1.03 Remote Heap Overflow Vulnerability
Luigi Auriemma
31.08.2009

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Microfocus -> Visibroker 

 Referencje:
http://aluigi.altervista.org/adv/visibroken-adv.txt
http://archives.neohapsis.com/archives/fulldisclosure/2008-03/0018.html
http://www.securityfocus.com/bid/28084
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/0748/references
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/40983

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top