Podatność CVE-2008-7139


Publikacja: 2009-09-01   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple cross-site request forgery (CSRF) vulnerabilities in WS-Proxy in Eye-Fi 1.1.2 allow remote attackers to hijack the authentication of users for requests that modify configuration via a SOAPAction parameter of (1) urn:SetOptions for autostart, (2) urn:SetDesktopSync for file upload, or (3) urn:SetFolderConfig for file download location or modification of authentication credentials; and (4) urn:AddNetwork for adding an arbitrary Service Set Identifier (SSID) to hijack the image upload.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Eye-Fi 1.1.2 Multiple Vulnerabilities
Seth Fogie (seth...
02.09.2009

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Eye.fi -> Eye-fi manager 

 Referencje:
http://www.informit.com/articles/article.aspx?p=1177111
http://www.securityfocus.com/archive/1/489045/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/28085
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/40995

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top