Podatność CVE-2008-7171


Publikacja: 2009-09-08   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in Lightweight news portal (LNP) 1.0b allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the (1) photo parameter to show_photo.php, (2) potd parameter to show_potd.php, or (3) the Current question field in a vote action to admin.php.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Lightweight News Portal [LNP] 1.0b Multiple Remote Vulnerabilities
sToRm
08.09.2009

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Yanick bourbeau -> Lightweight news portal 

 Referencje:
http://www.milw0rm.com/exploits/5873
http://www.securityfocus.com/bid/29848
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/43224
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/43226

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top