Podatność CVE-2008-7172


Publikacja: 2009-09-08   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Lightweight news portal (LNP) 1.0b does not properly restrict access to administrator functionality, which allows remote attackers to gain administrator privileges via direct requests to admin.php with the (1) potd_delete, (2) potd, (3) vote_update, (4) vote, or (5) modifynews actions.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Lightweight News Portal [LNP] 1.0b Multiple Remote Vulnerabilities
sToRm
08.09.2009

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Yanick bourbeau -> Lightweight news portal 

 Referencje:
http://www.milw0rm.com/exploits/5873
http://www.securityfocus.com/bid/29848
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/43225

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top