Podatność CVE-2008-7253


Publikacja: 2010-01-25   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
The default configuration of the web server in IBM Lotus Domino Server, possibly 6.0 through 8.0, enables the HTTP TRACE method, which makes it easier for remote attackers to steal cookies and authentication credentials via a cross-site tracing (XST) attack, a related issue to CVE-2004-2763 and CVE-2005-3398.

Typ:

CWE-16

(Configuration)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
IBM -> Lotus domino server 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/867593
http://www.kb.cert.org/vuls/id/AAMN-5K42VT
http://www.kb.cert.org/vuls/id/AAMN-5K42VN
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?&uid=swg21201202

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top