Podatność CVE-2009-0026


Publikacja: 2009-01-21   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in Apache Jackrabbit before 1.5.2 allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the q parameter to (1) search.jsp or (2) swr.jsp.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
Apache Jackrabbit 1.5.2 < x - XSS Vulnerability
Jukka Zitting
23.01.2009

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Apache -> Jackrabbit 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/4942
http://www.apache.org/dist/jackrabbit/RELEASE-NOTES-1.5.2.txt
http://www.securityfocus.com/archive/1/500196/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/33360
http://www.vupen.com/english/advisories/2009/0177
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/48110
https://issues.apache.org/jira/browse/JCR-1925

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top