Podatność CVE-2009-0278


Publikacja: 2009-01-26   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Sun Java System Application Server (AS) 8.1 and 8.2 allows remote attackers to read the Web Application configuration files in the (1) WEB-INF or (2) META-INF directory via a malformed request.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
SUN -> Java system application server 

 Referencje:
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-66-245446-1
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-21-119166-35-1
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/48161
http://www.vupen.com/english/advisories/2009/0208
http://www.securityfocus.com/bid/33397
http://secunia.com/advisories/33725
http://osvdb.org/51604

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top