Podatność CVE-2009-0301


Publikacja: 2009-01-27   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Multiple insecure method vulnerabilities in the FlexCell.Grid ActiveX control (FlexCell.ocx) in FlexCell Grid Control 5.6.9 allow remote attackers to create and overwrite arbitrary files via the (1) SaveFile and (2) ExportToXML methods.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
FlexCell Grid Control 5.6.9 Remote File Overwrite Exploit
Houssamix
31.01.2009

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Grid2000 -> Flexcell grid control 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/33453
http://www.milw0rm.com/exploits/7868
http://secunia.com/advisories/33664

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top