Podatność CVE-2009-0311


Publikacja: 2009-01-27   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
The Backbone service (ftbackbone.exe) in EMC AutoStart before 5.3 SP2 allows remote attackers to execute arbitrary code via a packet with a crafted value that is dereferenced as a function pointer.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
EMC AutoStart Backbone Engine Trusted Pointer Code Execution Vulnerability
Manuel Santamari...
31.01.2009

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
EMC -> Autostart 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/archive/1/500350/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/33415
http://www.securitytracker.com/id?1021636
http://zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-09-009/
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/48197

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top