Podatność CVE-2009-0329


Publikacja: 2009-01-29   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
SQL injection vulnerability in the PcCookBook (com_pccookbook) component for Joomla! allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the recipe_id parameter in a viewrecipe action to index.php, a different vector than CVE-2008-0844.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Joomla com_pccookbook (recipe_id) Blind SQL Injection Exploit
cyb3r-1st
31.01.2009

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Joomla -> Com pccookbook 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/48088
http://www.securityfocus.com/bid/33346
http://www.milw0rm.com/exploits/7824

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top