Podatność CVE-2009-0365


Publikacja: 2009-03-04   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
nm-applet.conf in GNOME NetworkManager before 0.7.0.99 contains an incorrect deny setting, which allows local users to discover (1) network connection passwords and (2) pre-shared keys via calls to the GetSecrets method in the dbus request handler.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:S/C:C/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.9/10
3.1/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Brak
Brak
Affected software
Ubuntu -> Ubuntu linux 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/33966
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=487752
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=487722
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/49062
http://www.ubuntu.com/usn/USN-727-2
http://www.ubuntu.com/usn/USN-727-1
http://www.securitytracker.com/id?1021908
http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2009-0362.html
http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2009-0361.html
http://www.debian.org/security/2009/dsa-1955
http://svn.gnome.org/viewvc/network-manager-applet?view=revision&revision=1207
http://svn.gnome.org/viewvc/network-manager-applet/trunk/nm-applet.conf?r1=1133&r2=1207&pathrev=1207
http://securitytracker.com/id?1021911
http://securitytracker.com/id?1021910
http://secunia.com/advisories/34473
http://secunia.com/advisories/34177
http://secunia.com/advisories/34067
http://oval.mitre.org/repository/data/getDef?id=oval:org.mitre.oval:def:10828
http://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2009-04/msg00010.html
http://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2009-03/msg00003.html

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top