Podatność CVE-2009-0518


Publikacja: 2009-04-06   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
VI Client in VMware VirtualCenter before 2.5 Update 4, VMware ESXi 3.5 before Update 4, and VMware ESX 3.5 before Update 4 retains the VirtualCenter Server password in process memory, which might allow local users to obtain this password.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Vmware -> Vmware esx 
Vmware -> Vmware esxi 
Vmware -> Vmware virtualcenter 

 Referencje:
http://lists.vmware.com/pipermail/security-announce/2009/000054.html
http://www.vupen.com/english/advisories/2009/0944
http://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2009-0005.html
http://www.securityfocus.com/bid/34373
http://secunia.com/advisories/34585
http://seclists.org/fulldisclosure/2009/Apr/0036.html
http://oval.mitre.org/repository/data/getDef?id=oval:org.mitre.oval:def:6376

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top